سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غزه درفلسطین

اگرشهدانبودند..........سرتیپ پاسدارشهیدسوداگر،فرمانه تیپ7ولی عصر(عج)و27محمدرسوالله،همرزم شهیدباقری می گوید:"قراربودیکی ازبرادران رابرای مسئوولیتی به قرارگاه نجف بفرستندوخیلی ها،به خصوص برادر رشیدودیگران،با اوصحبت کرده بودندواوقانع نشده بود..........


من وآن برادربه هم رفتیم به خانه ی شهیدباقری.باقری آن چنان صحبت می کردکه انگارهرچه سنگینی وبارهست؛بردوش ماست!ومارسالت داریم وباید درحدتوانمان کوشش کنیم!همین حرف ها آن برادر را راضی کردکه این مسئولیت راباجان ودل بپذیرد."


 شهیدسوداگردر21بهمن فوت نمودندیعنی1روزقبلازپیروزی انقلاب درسال1390و وبلاگشان رادر پیوندهام ذخیره کردم.شادی روح این2شهیدبزرگوارصلوات!

 نوشته شده در چهارشنبه 91 شهریور 29ساعت ساعت 4:27 عصر توسط *****فلسطین| نظر

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin